‘’Motiveren tot leren’’ begeleidt jonge mensen om hun persoonlijke doelen op schoolgebied te bereiken. Onze visie is een planmatige aanpak, gedisciplineerd en resultaatgericht. Ons team is al meerdere jaren actief op het gebied van huiswerkbegeleiding en met succes! De huiswerkbegeleiding is zeer intensief en richt zich dan ook op vlakken als:

* Vakinhoudelijke kennisoverdracht
* Stimuleren, motiveren en enthousiasmeren
* Leerlingen met een geestelijke en verstandelijke handicap (rugzakje)
* Controleren van het gemaakte huiswerk
* Overhoren van het geleerde huiswerk
* Praktisch alle vakken die op de middelbare school gegeven worden
* Leren plannen en organiseren van het huiswerk
* Leerplan opstellen voor de toekomst

 

Bel voor meer informatie:

Jeroen van Hoey Smith: 06 30 467 607

Contact