Klachtenprocedure motiveren tot leren

In deze sector zullen we een omschrijving geven van de behandeling van klachten. Onder klachten wordt verstaan: schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening. Wanneer de klacht binnenkomt via de site, zal deze doorgezet worden naar de mail van de directie. De directie zal binnen 2 weken bevestigen dat de klacht is ontvangen. Deze zal de klacht opnemen in het klachtenbestand. Binnen 4 weken zal de directie terugkoppeling geven omtrent de klacht. Indien nodig zal er een gesprek met de klant komen en een onafhankelijke werknemer(mentor/directie) .

Mochten er nog overige vragen zijn is contact op te nemen via onderstaande gegevens:

jeroen@motiverentotleren.nl
0630467607